Jakie należy wykonać czynności przy podziale nieruchomości

Jeśli mamy dużą działkę, przeznaczyć ja chcemy do sprzedaży, warto rozważyć taką kwestię, by podzielić ją mnie mniejsze kawałki, a następnie każdy z nich sprzedać. Za kilka mniejszych działek weźmiemy na pewno relatywnie większe pieniądze niż za jedna dużą, więc będzie to dla nas jako właściciela na pewno z korzyścią. Ponadto łatwiej znaleźć generalnie chętnego na zakup małej działki niż dużej. Aby rozpocząć procedurę podziału, warto sprawdzić księgę wieczystą, aby upewnić się co do kwestii własności danej nieruchomości. Następnie opracowujemy, sami lub z geodeta, koncepcję podziału działki. Na pewno nie mogą być wydzielone działki mniejsze, niż to jest przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, chyba że podział dotyczy dwóch domów na jednej działce, a każdej z powstałych poprzez podział nieruchomości zapewniony będzie swobodny dojazd. Jeśli zaś miejsce dane nie jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego danej gminy (tak jak większość działek w naszym kraju), podział będzie możliwy, jednak z zachowaniem warunku oczywiście swobodnego dojazdu do poszczególnych działek oraz spełnienia wymogu, że działki rolne lub leśne nie mogą być mniejsze niż 0,3 ha. Read the rest of this entry »

Jakie czynności wykonać po odziedziczeniu nieruchomości

Jeszcze do niedawna w sytuacji, gdy otrzymaliśmy w spadku na przykład dom czy mieszkanie, należało bezwzględnie udać się do właściwego miejscowo sądu i założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie, po ostatnio przeprowadzonej nowelizacji prawa, takie postępowanie nie jest konieczne. Jeśli okaże się, że wszyscy spadkobiercy są zgodni co do pozostawionego spadku i nie zgłaszają roszczeń, można taką sprawę – stwierdzenie nabycia spadku – sformalizować bezpośrednio u notariusza, co jest procedurą dużo szybszą do przeprowadzenia. Następnym krokiem podjętym przez spadkobiorcę jest powiadomienie urzędu skarbowego o otrzymanej w spadku nieruchomości i opłacenie należnego podatku, jeśli takowy akurat musimy zapłacić. Kolejny krok to złożenie odpowiedniego zgłoszenia w sądzie, celem ustanowienia wpisu w księdze wieczystej, co będzie formalnym potwierdzeniem, iż staliśmy się właścicielami danej nieruchomości. Read the rest of this entry »

Zmiany w prawie umożliwiające wykup mieszkań z TBS-u

Pod koniec 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, na podstawie której możliwe będzie wykupywanie mieszkań, wybudowanych i oddanych do użytku w ramach towarzystwa budownictwa społecznego. Do tej pory nie było możliwości wykupu tego rodzaju mieszkań, chociaż były osoby chętne do takiego rozwiązania prawnego. Wykup będzie możliwy jednak pod pewnymi warunkami: będzie musiała mieć miejsce na taki wykup zgoda wyrażona przez właścicieli albo też akcjonariuszy, czyli inaczej mówiąc właścicieli danego lokalu mieszkalnego. Ponadto budynki, których wykup mieszkań dotyczy, nie nogą być wybudowane wcześniej niż przed pięcioma laty, co się zaś tyczy ceny wykupu, nie może ona być niższa niż cena rynkowa w obecnym czasie. Nie będzie w tym względzie żadnego rodzaju bonifikat ani zniżek, cena wykupu będzie zwaloryzowana jedynie w zakresie kwot, jakie mieszkańcy ponosili wobec kosztów danego lokalu, inaczej mówiąc – do wysokości, w jakiej partycypowali w kosztach. Read the rest of this entry »

Czym jest służebność gruntowa

Służebność gruntowa jest pojęciem związanym z rynkiem nieruchomości – jest to inaczej mówiąc obciążenie, przypisane do konkretnej nieruchomości, na rzecz osoby lub podmiotu będącego właścicielem innej nieruchomości. Polega to de facto na ty, że właściciel danej nieruchomości, która jest obciążona służebnością gruntową, nie może dokonywać niektórych działań, które byłyby w sprzeczności z ustanowiona służebnością. Istotne jest, że tego rodzaju służebności nie można sprzedać, bez równoczesnej sprzedaży całej nieruchomości – każdy właściciel danej nieruchomości jest obowiązany do jej przestrzegania, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. Przykładów można w kwestii służebności gruntowej podać wiele, do najbardziej popularnych należą: zagwarantowanie prawa do przejazdu, przejścia, korzystania ze studni czy z innego źródła wody, przepędzanie przez nieruchomość bydła, ograniczenia prawa zabudowy do określonej wysokości i wiele, wiele innych. Read the rest of this entry »

Kto może wykupić mieszkanie komunalne

W naszym kraju jest obecnie ponad jeden milion mieszkań tak zwanych komunalnych – chodzi o mieszkania, których właścicielem jest gmina lub miasto, a w których mieszkają osoby, których nie stać na kupienie sobie mieszkania na wolnym rynku. Umowa o najem takiego mieszkania jest podpisywana na czas nieokreślony, chyba że najemca życzy sobie inaczej. Od szeregu lat istnieje możliwość wykupu takiego mieszkania przez najemcę, i to czasami za niezwykle atrakcyjną cenę. Gminy bowiem w przeważającej mierze starają się wyprzedawać takie mieszkania, z dwojakich powodów: pozbywają się kłopotliwego czasem zarządzania nieruchomością, koniecznością remontów i tak dalej, a poza tym zyskują czysty pieniądz, bez praktycznie żadnej inwestycji. W niektórych gminach można wykupić takie mieszkania już za 10 procent ich wartości, przy czym to każda gmina ustala samodzielnie dane warunki wykupu. Koniecznym czynnikiem tego rodzaju rozwiązania jest fakt, iż osoba wynajmująca taki lokal mieszkalny ma umowę najmu na czas nieokreślony, poza tym nie może posiadać na własność żadnego innego lokalu mieszkalnego, w tym domu – nie powinna mieć też zaległości w opłacie czynszowej za dany lokal. Read the rest of this entry »

W jaki sposób można usunąć z działki niechciany słup energetyczny

Czasami kupując daną nieruchomość, a problem dotyczy w szczególności kwestii kupna działki, stwierdzamy, iż znajduje się na niej słup energetyczny – niekoniecznie w tym momencie spełniający rolę przesyłania energii elektrycznej. Jednak takiego obiektu nie możemy usunąć sami, bez podjęcia innych kroków. Na pewno pierwszym działaniem w tej sprawie będzie, a przynajmniej powinno być sprawdzenie w dokumentach, typu akt notarialny kupna działki czy też księga wieczysta,, czy znajdują się tam jakiekolwiek zapisy dotyczące usadowienia takiego słupa na danym terenie. Jeżeli nie ma tam stosownej wzmianki, sprawdźmy inne dokumenty, jak wydanie pozwolenia na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy działki. Warto też po prostu przejść się do właściwego miejscowo zakładu energetycznego i usłyszeć argumentację związaną z obecnością takiego obiektu na naszej działce. Jeśli i to nic nie da, warto udać się do starostwa powiatowego właściwego miejscowo, gdyż ten właśnie organ posiada uprawnienia do badania kwestii zgodności sieci różnego rodzaju mediów przebiegających na danym terenie z dokumentacją posiadaną przez poszczególnych jej operatorów. Read the rest of this entry »

Jakie czynności należy wykonać przy dziedziczeniu nieruchomości

W sytuacji, kiedy staliśmy się spadkobiercami, a w skład pozostawionego majątku wchodzi jakakolwiek nieruchomość, musimy wykonać kilka określonych czynności, by stać się formalnym i faktycznym właścicielem tej nieruchomości. Pierwszym krokiem będzie sformalizowanie spadku, czyli potwierdzenie prawa do jego nabycia. Od niedawna w tej kwestii prawodawstwo zostało uproszczone, bowiem jeżeli jesteśmy jedyna osoba wskazana do dziedziczenia, nie trzeba zakładać w sądzie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, lecz można całą kwestię załatwić w czasie wizyty u notariusza. W ten sam sposób można postąpić, jeśli jest kilka osób dziedziczących, a nie ma żadnych kwestii spornych pomiędzy nimi co do sposobu dziedziczenia i podziału danej nieruchomości. Jeśli zaś nie ma zgody pomiędzy uczestnikami postępowania, niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę rozstrzygnięcia sądowego. Kiedy już posiadamy stwierdzenie nabycia spadku, należy udać się do wydziału ewidencji gruntów starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego, gdzie należy okazać posiadane dokumenty i na ich podstawie w ewidencji zostaną naniesione stosowne zmiany odnoście nowego władztwa nad daną nieruchomością. Read the rest of this entry »

Kilka kroków do skutecznej sprzedaży nieruchomości

Decydując się na sprzedaż nieruchomości, nieważne, czy to jest dom, czy mieszkanie, powinniśmy zachować kilka podstawowych zasad, aby skutecznie sprzedać nieruchomość. Zwłaszcza jest to ważne w okresie spowolnienia, obserwowanego od roku 2008, w obrocie nieruchomościami na rynku polskim. Ustalając cenę naszej nieruchomości, nie windujmy jej za bardzo, gdyż wtedy bardzo długo będziemy szukali kupca – przy czym nie zdradzajmy osobom oglądającym nieruchomość, że bardzo zależy nam na szybkiej sprzedaży. Kolejny krok to skuteczne zareklamowanie naszej nieruchomości – jeżeli decydujemy się na jej sprzedaż bez pośredników, zadbajmy o wykupienie reklamy w Internecie, umieszczenie ogłoszenia w prasie czy telegazecie. W przypadku współpracy z pośrednikiem obrotu nieruchomościami te wszystkie problemy zostają z nas zdjęcie. Ważne jest też odpowiednie przygotowanie naszej nieruchomości do sprzedaży, a więc z jednej strony przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, jak wypis z księgi wieczystej, akt własności czy wypis z rejestru gruntów, a z drugiej strony staranne wysprzątanie domu czy mieszkania – często bowiem decyduje pierwsze wrażenie oglądającego. Read the rest of this entry »

Jakie kryteria powinien spełniać dobry zarządca nieruchomości

Kupując mieszkanie, które traktujemy nie jako lokal do osobistego zamieszkania, lecz jako lokata kapitału i przeznaczamy je na przykład na wynajem, nie zawsze mamy możliwość czy chęć doglądania osobiście wszystkich kwestii związanych z bieżącymi sprawami naszej nieruchomości. W takiej sytuacji wygodnym rozwiązaniem jest powołanie zarządcy nieruchomości, który w sposób – z założenia w pełni profesjonalny – dopilnuje wszystkich spraw związanych z naszą nieruchomością. Zarząd nieruchomości można powierzyć określonej osobie fizycznej, jak tez i firmie, profesjonalnie zajmującej się zarządzaniem przy pomocy swoich licencjonowanych przedstawicieli. Decydując się na konkretnego zarządcę, zorientujmy się, jaką posiada on opinie na rynku, czy ma już jakieś doświadczenia w zarządzaniu, czy posiada odpowiednie licencje i uprawnienia. Warto jest postawić w tym względzie na firmę z określoną renomą, działającą już jakiś czas na rynku – doświadczenie i znajomość realiów zarządzania w danej miejscowości może okazać się bardzo cenne, przynosi to bowiem profity nawet w takich kwestiach jak rabaty na usługi kominiarskie czy wywóz nieczystości. Read the rest of this entry »

Mieszkanie pod wynajem – kilka praktycznych porad

Jeśli już mieszkanie zostało przeznaczone pod jego wynajem, jako inwestycja, należy zachować kilka podstawowych zasad, aby wynająć je korzystnie i osiągać określone zyski, a z drugiej strony spać spokojnie i nie narobić sobie dodatkowych kłopotów. Na wstępie warto takie mieszkanie odpowiednio urządzić i wyposażyć – w niezbędne meble, sprzęt AGD, RTV oraz media – coraz więcej bowiem wynajmujących oczekuje mieszkania z pełnym wyposażeniem. Jeśli już mamy osobę zainteresowaną, należy sprawdzić dokładnie jej dane z dokumentu tożsamości, ustalić, czy posiada odpowiednie dochody, pozwalające na wynajęcie takiego jak nasze mieszkania, gdzie ma miejsce stałego zameldowania, a nawet można sprawdzić taką osobę w Biurze Informacji Kredytowych. Jeśli wszystko jest zadowalające, możemy podpisać umowę najmu – dokument ten powinien jak najszerzej obejmować wszystkie kwestie, istotne dla nas, jako dla wynajmującego, jak również dla drugiej strony – najemcy. Od dokładnych i szerokich sformułowań, zawartych w takiej umowie, Read the rest of this entry »